Shared Expertise voor werkgevers

  • Verzuimbegeleiding Werkgever
  • Verzuim & WIA

Onze dienstverlening

Iedere werkgever in Nederland krijgt vroeg of laat te maken met verzuim van werknemers. Wij ondersteunen bij de verzuimbegeleiding en het re-integratieproces van uw zieke werknemer. Dit doen wij op persoonlijke en servicegerichte wijze.

In het onderstaande schema zijn de actiemomenten uit de Wet Verbetering Poortwachter en het verplichte stappenplan overzichtelijk weergegeven. Dit schema doorloopt u samen met uw werknemer tijdens het verzuimtraject.Verzuimbegeleiding werkgever


Hoe ondersteunen wij u?

Werkgevers hebben een contract met een arbodienstverlener of bedrijfsarts voor de verzuimbegeleiding van werknemers tijdens ziekte. Deze professionals zorgen samen met u voor de verzuimbegeleiding van uw zieke werknemer. Toch kunnen er situaties ontstaan die de terugkeer naar het werk vertragen en tot stagnatie in het herstel en re-integratieproces leiden.

Werkgevers met een collectieve inkomensverzekering bij Turien & Co. krijgen de dienstverlening van Shared Expertise aangeboden. Met behulp van de specialistische kennis van de casemanagers worden werkgevers in staat gesteld om het verzuimtraject te toetsen op de juiste voortgang en indien nodig dit weer op orde te brengen. Hierin wordt actief de samenwerking met werkgever, de arbodienstverlener en interventiebedrijven gezocht om gezamenlijk een duurzame terugkeer in het arbeidsproces te stimuleren.

Onze casemanagers zijn de gesprekspartner voor werkgevers. Zij hebben kennis van en inzicht in de processen en procedures rondom verzuim, re-integratie en inzetbaarheid, conform de Wet verbetering Poortwachter en de Sociale Zekerheidswetten. Zij zijn opgeleid om werkgevers op individueel- en organisatieniveau inzicht te geven in kostenontwikkeling en de gevolgen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voor de onderneming. De werkgever wordt met gerichte adviezen ondersteund.

Ondersteuning bij ziekteverzuim

Naast intensief contact met de werkgever, zal onze casemanager ook nauw contact houden met de casemanager van de arbodienstverlener. Is er bijvoorbeeld al sprake van gedeeltelijk herstel? Volgen werkgever en werknemer alle adviezen van de bedrijfsarts goed op? Is er inzet nodig van andere professionals?

Onze casemanagers nemen periodiek contact met u op om het proces te evalueren. Hierbij houden zij vanzelfsprekend rekening met het uitgangspunt vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.

Heeft u vragen over de verzuimbegeleiding of over uw eigen verplichtingen en wilt u hierover sparren, dan staan de Casemanagers van Shared Expertise voor u klaar. Zij kunnen bijvoorbeeld het opgestelde Plan van Aanpak of de periodieke evaluaties voor u toetsen. Zij verzorgen daarnaast een dossieranalyse en risico-inventarisatie indien u twijfelt of alle stappen tijdig en adequaat zijn gezet in het re-integratietraject.

Verzuim

Onderzoeksbureau TNO heeft berekend dat alle kosten tezamen voor één dag verzuim kunnen oplopen tot circa €400 per werknemer. Ziekteverzuim is voor de werkgever een kostenpost en kan van invloed zijn op de continuïteit van de onderneming.

Interesse in onze dienstverlening?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op of download de brochure.